Дигитален маркетинг. Пак ли?

дигитален маркетинг от tendrik

Да, пак. Защото колкото и пъти да се споменава, че трябва да върви ръка за ръка с останалите бизнес процеси, независимо дали основната фирмена дейност е предимно он- или офлайн, дигиталният маркетинг често бива пренебрегнат. Но той е от съществено значение за вашите продажби, рекламни кампании и дългосрочните ви отношения с потребителите.

Породата „интернет потребител“

Потребителят в интернет е може би най-добре осведоменият клиент в днешно време. Уеб простраството вече се ползва от хора на всякаква възраст, с различен образователен ценз, а и не е нужно да си от семейство Рокфелер или да плащаш луди пари, за да се „закачиш“ към дадена мрежа, било то и тази на близкото до теб заведение. Тоест, от подобна гледна точка, интернет потребителят не е много по-различен от този в реалната среда.

Но колкото и да е сходен интернет потребителят с клиентите, до които се опитвате да достигнете в „истинския свят“ посредством масмедиите, той има и своите отличителни черти. Онлайн човекът знае, че може да командва онлайн парада и много често знае как да го направи. Докато специалистите спорят дали интернет е средство за масова комуникация, иновативна медия или просто еволюираща среда за развлечение, онлайн човекът знае, че неговото мнение и обратна връзка значат много! Едно „шерване“ на вашата снимка във фейсбук, или пък една отрицателна оценка в страницата ви могат да повлияят решаващо върху общото мнение.

Онлайн потребителят решава до каква информация да се докосне, а оттам може и въобще да не обърне внимание на вашето рекламно послание, ако то не съответства на интересите му. И може би тук се крие чарът на онлайн средата. Ако нещо не ти харесва, просто не му обръщаш внимание и отделяш своето време за информация, която те вълнува. За разлика от телевизионната и радио рекламите, тази в интернет е много по-ненатрапчива и лесно може да бъде прескочена.

И все пак, какво е дигитален маркетинг?

Днес фокусът на потребителя е в интернет, а бизнесът трябва да знае къде са неговите потенциални клиенти. Именно дигиталният маркетинг пренася по-голямата част от класическите маркетингови методи в онлайн среда. Ако приемем, че класическият маркетинг е процес, в който бизнеса създава стойност за клиентите си и изграждат стабилни и дългосрочни взаимоотношения с тях с цел печалба, то дигиталният маркетинг е всичко това, но в съответната дигитална среда.

Тогава, дигиталният маркетинг еднозначен ли е на „обикновения“ маркетинг? И да, и не. Дигиталният маркетинг отговоря на вкусовете и начина на поведение на съвременното общество. Като еволюция на класическото схващане за маркетинга, той взима всички съществуващи понятия и похвати и ги пречупва през онлайн призмата.

Web 2.0 вече не е на мода

Развитието на интернет в последните десетилетия доведе до изключителната тежест на потребителя в процеса на създаване, коригиране и разпространение на информацията, изразено най-вече в наличието на онлайн общности и дейности в социалните мрежи. За разлика от реалната бизнес среда, където рекламното послание се разпространява еднопосочно (от фирма към клиент) чрез масмедиите, съвременната интернет среда предлага възможност за диалог, създавайки предпоставки за клиентите да изиграват важна и своевременна роля във формирането на корпоративните политики и стратегии. Нещо повече, социалните мрежи може и да не водят до моменти продажби, но те са ключов момент в създаването на емоционална връзка с клиента и постигане на високи резултати в дългосрочен план!

Всичко описано е част от т.нар. Web 2.0, който възникна в началото на новото хилядолетие и е вече минало. На фокуса на дигиталните маркетинг специалисти вече трябва да са понятия като изкуствен интелект, big data, ботове, автоматизация, интернет на нещата, виртуална реалност и куп други явления, които ни съпътстват в новата дигитална революция.

Дигитален маркетинг и таргетиране

Благодарение на инструментите на дигиталния маркетинг, сегментирането на целевите пазари и събирането на цялостна информация относно потребителските групи, интересите и техните вкусове, могат да се реализират за изключително кратък срок. Ако при класическите маркетингови подходи това е свързано с трудоемки изследвания, то онлайн похватите дават възможност за бързо и лесно събиране на данни относно вашите потребители. Част от дигиталния маркетинг е т.нар. „поведенческо таргетиране“. То представлява начин за събиране на познания за онлайн клиентите чрез т.нар. „бисквитки“, съдържащи данни за онлайн активността и произтичащите от нея потребителски интереси. Тази онлайн активност се състои от информация за направени търсения, разгледани сайтове, извършени покупки, предпочитания за покупки, последвани реклами и др.

Посланията са лични

Благодарение на споменатите бисквитки, както и на други начини за събиране на поведенческа информация, индивидуализирането на рекламното послание, така че да отговаря на интересите на съответния потребител, става по-лесно, а оттам се повишава и ефективността на рекламата. Много често, рекламите, които виждате във Facebook или YouTube, са базирани на историята на вашите търсения и посещения на определени онлайн магазини. По този начин се постига „win-win“ ситуация – потребителят не е затрупан от ненужна информация за стоки и услуги, неотговарящи на вкусовете и предпочитанията му; а бизнесът успява да представи своята оферта точно на онези клиенти, които имат най-голям интерес от тях.

Дигитален макетинг = Ниски разходи + високи продажби

Логично, но все пак е важно да се спомене – дигиталният маркетинг води до снижаване на разходите. Споменахме икономичността му спрямо класическите маркетингови проучвания, нали? Но предимствата не спират дотук. Дигиталният маркетинг помага за ефективно преразпределение на времето в корпоративните процеси, създаде предпоставки за бъдещи маркетинг иновации и предоставя в пъти по-ниски разходи за комуникация с едно лице в интернет. И не на последно място – чрез него имате възможността за повишаване на вашите онлайн продажби.

Мислете и планирайте със замах!

Основна грешка е подценяването на ползите и нуждата от дигитален маркетинг. Чували ли сте, че ако ви няма в интернет, не съществувате? Ако допреди години подобно твърдение звучеше доста шеговито, днес то важи с пълна сила и то повече от всякога! Ето защо дигиталният маркетинг е основополагащ за успешното ви бизнес развитие!

Цялостната ви дигитална маркетингова стратегия трябва да започне с първата стъпка – изграждане на корпоративен сайт. А ако тя е правилно синхронизирана с други дейности като имейл маркетинг и маркетинг в социалните медии, постигнатите фирмени резултати ще бъдат доста над очакваното!

Споделете тази публикация