Какво е маркетинг в социалните мрежи?

Маркетингът в социалните мрежи ще ви помогне да контролирате, управлявате и монетизирате върху своите активности в платформите за онлайн общуване. Той е и изкуство, и наука. Неговата теоретична и техническа част произхождат от това, че маркетинг специалистът трябва да познава тънкостите и начините на общуване във всяка социална мрежа, за да „напасне“ елементите на комуникационния микс така, че да постигне максимална ефективност. Създаването на качествено съдържание в социалните мрежи е изключително креативна дейност. Без значение дали е текстово, аудио или статично/динамично визуално съдържание, ще трябва да се заловите за много работа, ако искате да ангажирате своите целеви клиенти, придавайки им допълнителна стойност чрез контент. И е строго препоръчително да се целите именно към това, защото в противен случай брандът ви ще остане незабелязан.

Социалните мрежи са средство за комуникация и общуване. Те могат да работят и като еднопосочна масмедия (точно като телевизията и радиото), но само ако рекламното послание, целевата група и честотата на използването му са правилно оптимизирани. Но може би най-добрата (или най-лошата) страна на социалните мрежи е, че комуникацията в тях е двупосочна. Ето защо тонът на общуване в социалните мрежи е ключов момент във вашата маркетингова стратегия. Ако е удачен за подбраната публика и социална платформа, ще жънете успех и ще генерирате допълнителен бизнес. Ако ли не, ще загубите пари, репутация и клиентска лоялност.


Ползите от правилно изпълнения маркетинг в социалните мрежи:

 • По-добра връзка и комуникация между вас и вашите клиенти;
 • По-лесен начин за достигане до нови потребители;
 • Реална възможност за превръщане на обикновения потребител в лоялен клиент;
 • Популяризиране на вашата дейност с много малка инвестиция;
 • Средство за изграждане на положителна онлайн репутация;
 • Възможност да информирате потребителите за своята дейност и развитие;
 • Възможност за отличаване на конкурентите и накланяне на везните във ваша бизнес полза;
 • Осигурява по-лесен достъп до вас и вашата компания.

Създаването на уникално онлайн съдържание е и необходимо, и препоръчително за вашия бизнес, а копирайтърите, с които ще работите, са връзката между вас и вашата аудитория.

Kак маркетингът в социалните мрежи помага на моя бизнес?

Социалните мрежи са един от най-силните и успешни начини да достигнете до потребителите. Тъй като се използват от почти всеки, те се превърнаха в един от най-ефективните комуникационни канали в днешно време, което обуславя нуждата всеки бизнес да ги използва. Маркетингът в социалните медии е важна част от съвременния дигитален маркетинг микс. Въпреки че ползите му за бизнеса са почти неизчерпаеми, ще ви изтъкнем някои негови предимства:

Повишаване на популярността на бранда и стимулиране на пазарното търсене

Да сте там където са вашите клиенти (в социалните мрежи) може драстично да подобри вашата маркетинг стратегия - потенциалните ви клиенти ще имат възможност добре да опознаят вашата компания, бранд и продукти. Това също ще ви предостави и възможност да ги убедите, че вашите оферти и промоции си струват и ще бъдат стойностно попълнение към живота им.

Увеличаване на трафика и конверсиите във вашия уебсайт и подобряване на вашата SEO оптимизация

Социалните мрежи са още една възможност да ангажирате вашата аудитория, да я доведете до вашия уебсайт и да конвертирате тяхното посещение в покупка. Положителните сигнали в социалните медии (харесвания, споделяния, коментари и др.) не само биха довели до маркетинг „от уста на уста“ в онлайн пространството (което според изследванията води до двойно по-големи печалби от платената реклама), но и биха подсказали на Google, че вашият бранд е важен, сериозен и може би заслужава по-висока оценка и класиране в SERP. Съответно, социалните мрежи са и добър метод за подсилване на вашата SEO стратегия.

Подобряване на дейностите във всички други маркетингови канали

Социалните медии не работят самостоятелно или изолирано от останалите инструменти и елементи на маркетинг микса. Много компании използват социалните мрежи, за да промотират друга част от своята маркетингова стратегия, да увеличат продажбите си и да подкрепят или засилят присъствието си в други маркетингови канали (например търговията на дребно). Координираните маркетингови послания във всички канали позволяват на специалистите на извършват интегрирани диалози със своите целеви аудитории, които са устойчиви във времето.

Tendrik ще ви помогне с планирането и изпълнението на маркетинг в социалните мрежи.

Услугите, които предлагаме на бизнеса ви, са следните:

 • Facebook маркетинг;
 • Инсталиране на Facebook pixel;
 • Instagram маркетинг;
 • Създаване на професионални профили в социалните мрежи (FB, Instagram, G+, Pinterest, Twitter, LinkedIn);
 • Цялостни кампании и управление на SMM.

Нашият отговорен и добре обучен екип ще проучи вашата конкуренция и целеви пазар, като по този начин ще поставим основата за развитието на последващата стратегия за маркетинга в социалните мрежи. След като набележим най-подходящите платформи, ще поставим ясни цели и ще създадем достатъчен обем от качествено съдържание, което да ангажира вашата аудитория и да повиши вашите онлайн продажби.