След повече от десетилетие постоянна еволюция, социалните мрежи са вече неизменна част от нашето ежедневие. Те са феномен, който не само промени начина, по който общуваме, но и този, по който правим бизнес. Социалните мрежи ще останат тук за дълго време и колкото по-рано модерните компании разберат това, толкова по-добре ще могат да обслужват своите целеви клиенти.

Социалните мрежи са новата, подобрена, персонализирана версия на традиционните масмедии, които предоставят персонализиран поток от съдържание с всичко най-важно за всеки отделен човек. Ето защо управлението на активностите в социалните мрежи са начин бизнесът да застане под светлините на съвременните прожектори.

Социалните мрежи предоставят на маркетинг специалистите безброй нови възможности, чрез които да ангажират своите клиенти по време на целия жизнен цикъл на потребителя и то на онези платформи, които клиентите използват за да се информират ежедневно. Ето защо е изключително важно за маркетинг професионалистите за знаят как да се възползват от предимствата на маркетинга в социалните мрежи, за да изградят своя бранд, да създадат пазарно търсене и да ангажират своята аудитория

Какво е маркетинг в социалните мрежи?

Маркетингът в социалните мрежи ще ви помогне да контролирате, управлявате и монетизирате върху своите активности в платформите за онлайн общуване. Той е и изкуство, и наука. Неговата теоретична и техническа част произхождат от това, че маркетинг специалистът трябва да познава тънкостите и начините на общуване във всяка социална мрежа, за да „напасне“ елементите на комуникационния микс така, че да постигне максимална ефективност. Но social media маркетингът е изкуство поради две основни причини:

 • Първо, създаването на качествено съдържание в социалните мрежи е изключително креативна дейност. Без значение дали е текстово, аудио или статично/динамично визуално съдържание, ще трябва да се заловите за много работа, ако искате да ангажирате своите целеви клиенти, придавайки им допълнителна стойност чрез контент. И е строго препоръчително да се целите именно към това, защото в противен случай брандът ви ще остане незабелязан.
 • Второ, социалните мрежи са средство за комуникация и общуване. Те могат да работят и като еднопосочна масмедия (точно като телевизията и радиото), но само ако рекламното послание, целевата група и честотата на използването му са правилно оптимизирани. Но може би най-добрата (или най-лошата) страна на социалните мрежи е, че комуникацията в тях е двупосочна. Ето защо тонът на общуване в социалните мрежи е ключов момент във вашата маркетингова стратегия. Ако е удачен за подбраната публика и социална платформа, ще жънете успех и ще генерирате допълнителен бизнес. Ако ли не, ще загубите пари, репутация и клиентска лоялност.

Как маркетингът в социалните мрежи помага на моя бизнес?

Социалните мрежи са един от най-силните и успешни начини да достигнете до вашите купувачи. Тъй като се използват от почти всеки, те се превърнаха в един от най-ефективните комуникационни канали в днешно време, което обуславя нуждата всеки бизнес да ги използва.

Маркетингът в социалните медии е важна част от съвременния дигитален маркетинг микс. Въпреки че ползите му за бизнеса са почти неизчерпаеми, ще ви изтъкнем някои негови предимства:

 • Повишаване на популярността на бранда и стимулиране на пазарното търсене
  Да сте там където са вашите клиенти (в социалните мрежи) може драстично да подобри вашата маркетинг стратегия - потенциалните ви клиенти ще имат възможност да опознаят вашата компания, бранд и продукти добре. Това също ще ви предостави и възможност да ги убедите, че вашите оферти и промоции си струват и ще бъдат стойностно попълнение към живота им.
 • Увеличаване на трафика и конверсиите във вашия уебсайт и подобряване на вашата SEO оптимизация
  Социалните мрежи са още една възможност да ангажирате вашата аудитория, да я доведете до вашия уебсайт и да конвертирате тяхното посещение в покупка. Положителните сигнали в социалните медии (харесвания, споделяния, коментари и др.) не само биха довели до маркетинг „от уста на уста“ в онлайн пространството (което според изследванията води до двойно по-големи печалби от платената реклама), но и биха подсказали на Google, че вашият бранд е важен, сериозен и може би заслужава по-висока оценка и класиране в SERP. Съответно, социалните мрежи са и добър метод за подсилване на вашата SEO стратегия.
 • Подобряване на дейностите във всички други маркетингови канали
  Социалните медии не работят самостоятелно или изолирано от останалите инструменти и елементи на маркетинг микса. Много компании използват социалните мрежи, за да промотират друга част от своята маркетингова стратегия, да увеличат продажбите си и да подкрепят или засилят присъствието си в други маркетингови канали (например, търговията на дребно). Координираните маркетингови послания във всички канали позволяват на специалистите на извършват интегрирани диалози със своите целеви аудитории, които са устойчиви във времето.

Tendrik ще ви помогне с планирането и изпълнението на маркетинг в социалните мрежи

Чрез нашите гъвкави абонаменти за маркетинг в социалните мрежи, ние ще ви предоставим професионална помощ и експертност що се отнася до управлението на вашите дейности в социалните медии и тяхното интегриране към цялостната ви фирмена комуникационна рамка.

Услугите, които предлагаме на бизнеса ви са следните:

 • Facebook маркетинг,
 • Инсталиране на Facebook pixel,
 • Instagram маркетинг,
 • Създаване на професионални профили в социалните мрежи (FB, Instagram, G+, Pinterest, Twitter, LinkedIn),
 • Цялостни кампании и управление на SMM.

Нашият отговорен и добре обучен екип ще проучи вашата конкуренция и целеви пазар, като по този начин ще поставим основата за развитието на последващата стратегия за маркетинга в социалните мрежи. След като набележим най-подходящите платформи, ще поставим ясни цели и ще създадем достатъчен обем от качествено съдържание, което да ангажира вашата аудитория и да повиши вашите онлайн продажби.


Ако имате интерес изпратете запитване чрез нашата форма за контакти

Изпратете запитване

Social Mini

149лв./месец

Абонирайте се

Social Standard

399лв./месец

Абонирайте се

Social Max

599лв./месец

Абонирайте се

Social Enterprise

999лв./месец

Абонирайте се
Брой поддържани профили* 1 До 3 До 5 До 10
Брой публикации на месец във всеки профил** до 12 до 30 до 50 до 80
Social Media планиране
Ежемесечни доклади за дейността
* При отсъствие на страници в социалните мрежи, ние ще създадем такива и ще изготвим дизайни за профилна снимка и корица
** Включва изготвяне на дизайн за 50% от публикациите;
всяка допълнителна публикация се заплаща.
Пишете ни