Видео маркетингът – неделима част от вашия бизнес

В условията на забързаната онлайн комуникация, вниманието на клиента е нещо, за което трябва постоянно да се борим. За да бъдем успешни и водещи в сферата си на дейност, не е достатъчно само продуктът ни да е уникален или по-качествен от този на конкуренцията. Присъствието ни в света на потребителя трябва бъде въздействащо и запомнящо […]