Дигитален маркетинг. Пак ли?

дигитален маркетинг от tendrik

Да, пак. Защото колкото и пъти да се споменава, че трябва да върви ръка за ръка с останалите бизнес процеси, независимо дали основната фирмена дейност е предимно он- или офлайн, дигиталният маркетинг често бива пренебрегнат. Но той е от съществено значение за вашите продажби, рекламни кампании и дългосрочните ви отношения с потребителите. Породата „интернет потребител“ […]