Интернет търговците и потребителите вече могат да разрешават своите спорове онлайн

Съвременните потребители все по-често пазаруват онлайн. В резултат на това, се появиха редица благоприятни за бизнеса тенденции, които доведоха и до значителен ръст на онлайн търговията. За съжаление, обаче, нараснаха и споровете, породени от покупко-продажбите в интернет, а тяхното разрешаване не винаги се оказва лесно. За да повиши доверието на клиентите към онлайн пазара, Европейската […]