Управление на онлайн репутацията – сблъсък на PR и дигитален свят

За голяма част от българския бизнес въпросното управление на онлайн репутацията (online reputation management) е по-скоро мит. Някои мениджъри смятат, че е напълно достатъчно да стоят и просто да наблюдават активността в корпоративните социални профили, докато за други ORM-ът е свързан преди всичко с връзките с обществеността. Реално, обаче, управлението на онлайн репутацията може да […]