Запитване за изработка на уебсайт

* Име/Организация:

* Имейл

* Телефон за връзка

* Каква е дейността на вашия бизнес?

* Какъв тип уебсайт желаете?

* Каква ще бъде целта на уебсайта?

* Имате ли определени изисквания към оформлението на сайта? Можете да посочите и няколко съществуващи уебсайта, които ви допадат

* Какъв бюджет сте определили за сайта?

* Желаете ли сайтът да бъде многоезичен?

* Желаете ли SEO поддръжка?

* Желаете ли онлайн популяризация?

* Желаете ли изработка на ново лого?

* Какви методи на разплащане искате да интегрирате към сайта си?

Списък с линкове към сайтовете на ваши конкуртенти