С постоянно нарастващите онлайн възможности става все по-належащо всеки бизнес да разработи и изпълни своя дигитална маркетинг стратегия, която да бъде интегрирана към основната фирмена дейност и да даде основа за всички ключови онлайн маркетингови дейности.

Какво представлява дигиталният маркетинг?
Дигиталният маркетинг е обвързан с всичките онлайн усилия на един бизнес да изгради пълноценни и дългосрочни взаимоотношения със своите целеви клиенти. Това става с помощта на дигиталните промо канали като уебсайтове, социални медии, търсачки, имейли и др.

Изграждането на цялостна дигитална маркетинг стратегия означава:

  • Създаване на цялостна концепция за това къде искате да се намира вашия бизнес;
  • Подкрепянето ѝ с цели и подробен план;
  • Повече клиенти, по-голям оборот и по-добра възвръщаемост на инвестицията;
  • По-добра реализируемост на вашите цели;
  • Взимане на правилни, обмислени и логически решения за вашия бизнес;
  • Непрестанно развитие и последващ успех на онлайн пазара.

Какви са ползите от наличието на дигитална маркетинг стратегия?

Ще разберете по-добре своите онлайн клиенти Динамиката, която познавате на физическия си магазин, е съвсем различна от тази, която съществува на онлайн пазара. Подготвяйки своята дигитална маркетинг стратегия, вие ще се запознаете по-подробно с възможностите, които дигиталният маркетинг ви предлага, ще опознаете по-добре своите конкуренти и ще разграничите различните типове профили на своите целеви потребители.

Ще създадете качествено онлайн съдържание
Качественото онлайн съдържание ще насърчи още повече вашите потенциални клиенти да забележат вашия бранд и вашия продукт. Създавайки качествено съдържание, реномето на вашата фирма се издига и това би повишило доверието на потребителите към вашата марка, защото добавената стойност, която то предава на вашите читатели, се цени изключително много от всеки потребител.

Ще бъдете актуални
Интернет е неизменна част от нашето ежедневие. Факт е, че бизнесите, които използват онлайн канали за промоция, стигат до по-голяма аудитория и следователно до повече потенциални клиенти. В този ред на мисли – ако сте актуални на онлайн пазара, ще бъдете актуални сред потребителите си, което би повишило и вашите продажби.

Какво ще ви предложи Tendrik?

Планиране
Нашият екип ще проучи и анализира цялостно наличната информация за пазара и въз основа на същия анализ ще изготвим предложения за онлайн активностите, които са най-подходящи за всеки бизнес. Планирането може да се осъществи в два варианта – краткосрочно или дългосрочно.

Целеполагане
За да бъде успешна дигиталната маркетинг стратегия, трябва да се поставят ясни и конкретни цели. Ще създадем целите заедно с вас, за да отговарят изцяло на вашите изисквания и на конкретните особености на бизнеса ви.

Формиране на дигитален маркетинг микс
Тук ще конкретизираме какви продукти, как и къде имате възможност да продавате, както и начините, по които ще бъдат промотирани продуктовите оферти – за да може това, което предлагате, да отговаря на нуждите на вашите клиенти.

Изпълнение
След като планираме и конкретизираме абсолютно всеки аспект по стратегията, следва да я изпълним. Нашият екип внимателно ще следи дали всичко върви по план и в рамките на изготвената стратегия.

Мониторинг
След края на изпълнението на маркетинговата дигитална стратегия, след всичкото планиране, целеполагане и изпълнение, идва моментът, в който трябва да се анализират постигнатите резултати. Въз основа на анализа се изготвя статистика, която ще помогне за бъдещи стратегии.

Създаването на дигитална маркетинг стратегия трябва да се извърши с помощта на професионалисти в сферата на дигиталния маркетинг. Но процесът не би могъл да бъде успешен без ваша помощ. Вашите знания относно вашата пазарната ниша, фирмената ви история и особеностите на вашите клиенти са ключови в работата ни. Те са основата, върху която ще бъде изготвена стратегията. Работата ни заедно ще спомогне за развитието на вашия дигитален маркетинг, което на свой ред ще ангажира вашата аудитория и ще донесе така желаните резултати.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ